free html templates

AS VAGE SOMBOR

Višegodišnje iskustvo u sevisiranju i baždarenju vaga, kao i prodaja i instalacija novih vaga.

* Lager rezervnih delova za svaku vagu koju održavamo, omogućava brzu intervenciju i otklanjanje kvara.

AS Vage, Sombor

Vage za osovinsko opterećenje

Platforme dizajnirane za merenje opterećenja po točku lakih komercijalnih vozila, kombija, solo kamiona, kamiona sa prikolicom, traktora sa prikolicom i sl.

Od dve ili više platformi stvara se merna stanica za merenje mase po osovini ili ukupne mase vozila.

Opremljene sa točkićima za lak transport. Posebno su pogodne za dinamičko merenje. Montaža na tvrdu podlogu ili u nivou sa okolnim tlom.

Dimenzije platforme od 400x300mm do 900x700mm u zavisnosti od maksimalnog merenja. Maksimalno merenje po osovini vozila je 25000kg.

Zakonski dozvoljeno merenje ukupne mase vozila jedino u slučaju istog broja točkova vozila i mernih ploča vage!

Trgovačke vage - AS VAGE Sombor

Trgovačke elektronske vage

Trgovačke elektronske vage su najviše zastupljene u komercijalnoj upotrebi. Mogu biti: bez obračuna cene, sa obračunom cene, memorijom artikala i štampom (etiketne vage), vage brojačice (računaju broj komada zadate mase, npr. pogodno za šrafovsku robu)...
Prema kostrukciji mogu imati: prednji i zadnji displej mase, displej cene, displej na stubu, različite oblike prijemnika mase, itd.
Maksimalno merenje trgovačkih vaga: 3kg, 6kg, 15kg i 30kg
Podeljci vage: 1g, 2g, 5g i 10g
Vage mogu imati više mernih intervala i više mernih opsega.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Platformske vage - AS VAGE Sombor

Platformske vage

Platformske ili magacinske vage se koriste za merenje različitih vrsta i oblika tereta.
Sam naziv govori da se radi o vagi koja kao prijemnik mase ima platformu obično kvadratnog ili pravougaonog oblika.
Vaga može da ima jedan elektronski merni pretvarač (merna ćelija) ili više elektronskih mernih pretvarača u zavisnosti od veličine i oblika prijemnika opterećenja.
Platformske vage se koriste u magacinima, klanicama, otkupnim stanicama, prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane,...
Maksimalno merenje platformskih vaga sa jednim elektronskim mernim pretvaračem: 60kg, 150kg i 300kg sa podeljcima 20g, 50g i 100g.
Dimenzije platformi do 800x800mm.
Maksimalno merenje platformskih vaga sa četiri elektronska merna pretvarača: 500kg, 1500kg i 3000kg i više prema zahtevima kupca sa podeljcima 200g, 500g i 1000g.
Dimenzije platformi od 1000x1000mm i više prema zahtevima kupca.
Vage mogu imati više mernih intervala i više mernih opsega.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Stočne vage - AS VAGE Sombor

Stočne vage

Stočne vage se koriste za merenje životinja. Koriste se u klaničnoj industriji i pri otkupu stoke.
Prema načinu rada: mogu biti elektronske ili mehaničke.
Standardne stočne vage imaju maksimalno merenje 1500kg sa podeljkom od 500g ili 1kg.
Standardne dimenzije mernog mosta su (DxŠxV) 2000x1000x1000mm.
Makslimalno merenje I dimenzija mernog mosta može biti određena prema zahtevima kupca.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Klanične vage - AS VAGE Sombor

Klanične vage

Glajz vaga

Montira se u proizvodnu klaničnu transportnu liniju.

Maksimalno merenje vage: od 60kg – 600kg
Podeljak vage: od 20g – 200g
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Zidna klanična vaga

Montira se na zid i može da meri masu postavljenu na sklopivi prijemnik mase ili se predmet merenja kači o kuku.
Maksimalno merenje vage: 100kg, 150kg i 200kg
Podeljak vage: 50g I 100g
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Paletna vaga - Mobilne vage - AS VAGE Sombor

Mobilne vage

Mobilne vage za brzu promenu mesta merenja odnosno za potrebe brzih merenja na ulazu, u toku i izlazu iz industrijskog okruženja. Široka primena od prijemnih odeljenja hladnjača , skladišta do teških industrijksih procesa (kran, viljuškar i sl.).

Paletna vaga

Elektronska vaga niskog profila laka za manipulaciju, pogodna za merenje paleta. Za merenje iznad poda u svim industrijskim i komercijalnim sistemima.
Maksimalno merenje vage: 600kg i 1500kg
Podeljak vage: 200g i 500g
Standarne dimenzije vage: 1450x1200x60mm i 1300x840x 60mm
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overene (baždarene).
Period overe vaga je 2 godine. Garancija je 2 godine. 

Mobilne vage - Vage na viljuškaru - AS VAGE Sombor

Vaga na viljuškaru

Elektronska vaga na viljuškaru pored prenosa tereta vrši i funkciju merenja tereta. Za merenje u svim industrijskim i komercijalnim sistemima gde je brzina utovara i istovara tereta veoma bitna.
Maksimalno merenje: 2000kg
Podeljak: 1000g
Standarna dimenzija vage: 1150x550x85mm
Visina od poda od 85 mm do 200 mm.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Kranska vaga - Vage na viljuškaru - AS VAGE Sombor

Kranska vaga

Pogodna za merenje u svim sredinama u zavisnosti od IP stepena zaštite vage. Merenje se vrši u jednoj tački usled dejstva gravitacije.
Maksimalno merenje vage: od 30kg – 9000kg
Podeljak vage: od 10g – 5kg
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Kamionske vage - AS VAGE Sombor

Kamionske vage

Kamionske vage služe za merenje vozila (kamioni, traktori, kombi vozila, itd.). U zavisnosti od materijala izrade mogu biti: čelične, armirano - betonske ili kombinacija čelika i armiranog betona.
Mogu se montirati u jamu ili na ravnu površinu (vage u jami ili nadzemne vage).
Maksimalno merenje vage: od 10000kg – 60000kg
Podeljak vage: od 5kg – 20kg
Dimenzije mosta vage mogu variraju u zavisnosti od maksimalnog merenja vage.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 1 godine.
Garancija 2 godine na elektroniku a 5 godina na konstrukciju. 

Vage na utovarivačima - AS VAGE Sombor

Vage na utovarivačima

Namenjena za precizno merenje materijala na utovarivačima.
Rade na principu merenja pritiska ulja i njegove promene pri podizanju tereta u hidrauličnom sistemu radne mašine.
Garancija 1 godina od trenutka ugradnje.  

NAJČEŠĆA PITANJA

Pitanje: Od prijave kvara, koliko vremena prođe do izlaska servisera na teren? 

Odgovor: Najčešće se na teren kreće odmah, a u slučaju specifičnog kvara i potrebe za specifičnim delovima - najkasnije sledećeg dana smo kod Vas.

ZAŠTO DA IZABERETE BAŠ NAS?

AS VAGE Sombor imaju višegodišnje iskustvo u servisiranju i baždarenju vaga!

pouzdana rešenja za merenje težine

pratimo savremene trendove

u kontaktu sa klijentima 24h         

ideje, rešenja, tehnička podrška

Adresa:

AS Vage
Gakovački put bb
25101 Sombor

Telefon:

+381 63 116 60 30

Email:

info@vagesombor.rs

© Copyright 2020 AS VAGE Sombor // All Rights Reserved // Web by Chilli media