website design templates

AS VAGE SOMBOR

Višegodišnje iskustvo u sevisiranju i baždarenju vaga, kao i prodaja i instalacija novih vaga.

* Lager rezervnih delova za svaku vagu koju održavamo, omogućava brzu intervenciju i otklanjanje kvara.

Trgovačke vage - AS VAGE Sombor

Trgovačke elektronske vage

Trgovačke elektronske vage su najviše zastupljene u komercijalnoj upotrebi. Mogu biti: bez obračuna cene, sa obračunom cene, memorijom artikala i štampom (etiketne vage), vage brojačice (računaju broj komada zadate mase, npr. pogodno za šrafovsku robu)...
Prema kostrukciji mogu imati: prednji i zadnji displej mase, displej cene, displej na stubu, različite oblike prijemnika mase, itd.
Maksimalno merenje trgovačkih vaga: 3kg, 6kg, 15kg i 30kg
Podeljci vage: 1g, 2g, 5g i 10g
Vage mogu imati više mernih intervala i više mernih opsega.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Platformske vage - AS VAGE Sombor

Platformske vage

Platformske ili magacinske vage se koriste za merenje različitih vrsta i oblika tereta.
Sam naziv govori da se radi o vagi koja kao prijemnik mase ima platformu obično kvadratnog ili pravougaonog oblika.
Vaga može da ima jedan elektronski merni pretvarač (merna ćelija) ili više elektronskih mernih pretvarača u zavisnosti od veličine i oblika prijemnika opterećenja.
Platformske vage se koriste u magacinima, klanicama, otkupnim stanicama, prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane,...
Maksimalno merenje platformskih vaga sa jednim elektronskim mernim pretvaračem: 60kg, 150kg i 300kg sa podeljcima 20g, 50g i 100g.
Dimenzije platformi do 800x800mm.
Maksimalno merenje platformskih vaga sa četiri elektronska merna pretvarača: 500kg, 1500kg i 3000kg i više prema zahtevima kupca sa podeljcima 200g, 500g i 1000g.
Dimenzije platformi od 1000x1000mm i više prema zahtevima kupca.
Vage mogu imati više mernih intervala i više mernih opsega.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Stočne vage - AS VAGE Sombor

Stočne vage

Stočne vage se koriste za merenje životinja. Koriste se u klaničnoj industriji i pri otkupu stoke.
Prema načinu rada: mogu biti elektronske ili mehaničke.
Standardne stočne vage imaju maksimalno merenje 1500kg sa podeljkom od 500g ili 1kg.
Standardne dimenzije mernog mosta su (DxŠxV) 2000x1000x1000mm.
Makslimalno merenje I dimenzija mernog mosta može biti određena prema zahtevima kupca.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Klanične vage - AS VAGE Sombor

Klanične vage

Glajz vaga

Montira se u proizvodnu klaničnu transportnu liniju.

Maksimalno merenje vage: od 60kg – 600kg
Podeljak vage: od 20g – 200g
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Zidna klanična vaga

Montira se na zid i može da meri masu postavljenu na sklopivi prijemnik mase ili se predmet merenja kači o kuku.
Maksimalno merenje vage: 100kg, 150kg i 200kg
Podeljak vage: 50g I 100g
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Paletna vaga - Mobilne vage - AS VAGE Sombor

Mobilne vage

Mobilne vage za brzu promenu mesta merenja odnosno za potrebe brzih merenja na ulazu, u toku i izlazu iz industrijskog okruženja. Široka primena od prijemnih odeljenja hladnjača , skladišta do teških industrijksih procesa (kran, viljuškar i sl.).

Paletna vaga

Elektronska vaga niskog profila laka za manipulaciju, pogodna za merenje paleta. Za merenje iznad poda u svim industrijskim i komercijalnim sistemima.
Maksimalno merenje vage: 600kg i 1500kg
Podeljak vage: 200g i 500g
Standarne dimenzije vage: 1450x1200x60mm i 1300x840x 60mm
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overene (baždarene).
Period overe vaga je 2 godine. Garancija je 2 godine. 

Mobilne vage - Vage na viljuškaru - AS VAGE Sombor

Vaga na viljuškaru

Elektronska vaga na viljuškaru pored prenosa tereta vrši i funkciju merenja tereta. Za merenje u svim industrijskim i komercijalnim sistemima gde je brzina utovara i istovara tereta veoma bitna.
Maksimalno merenje: 2000kg
Podeljak: 1000g
Standarna dimenzija vage: 1150x550x85mm
Visina od poda od 85 mm do 200 mm.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Kranska vaga - Vage na viljuškaru - AS VAGE Sombor

Kranska vaga

Pogodna za merenje u svim sredinama u zavisnosti od IP stepena zaštite vage. Merenje se vrši u jednoj tački usled dejstva gravitacije.
Maksimalno merenje vage: od 30kg – 9000kg
Podeljak vage: od 10g – 5kg
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 2 godine.
Garancija je 2 godine. 

Kamionske vage - AS VAGE Sombor

Kamionske vage

Kamionske vage služe za merenje vozila (kamioni, traktori, kombi vozila, itd.). U zavisnosti od materijala izrade mogu biti: čelične, armirano - betonske ili kombinacija čelika i armiranog betona.
Mogu se montirati u jamu ili na ravnu površinu (vage u jami ili nadzemne vage).
Maksimalno merenje vage: od 10000kg – 60000kg
Podeljak vage: od 5kg – 20kg
Dimenzije mosta vage mogu variraju u zavisnosti od maksimalnog merenja vage.
Klasa tačnosti vaga: (III)
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 1 godine.
Garancija 2 godine na elektroniku a 5 godina na konstrukciju. 

Vage na utovarivačima - AS VAGE Sombor

Vage na utovarivačima

namenjena za precizno merenje materijala na utovarivačima.
Rade na principu merenja pritiska ulja i njegove promene pri podizanju tereta u hidrauličnom sistemu radne mašine.
Vage su odobrene za upotrebu u zakonskoj metrologiji od Direkcije za mere i dragocene metale.
Vage se isporučuju overena(baždarene).
Period overe vaga je 1 godine.
Garancija 2 godine na elektroniku a 5 godina na konstrukciju.  

NAJČEŠĆA PITANJA

Pitanje: Od prijave kvara, koliko vremena prođe do izlaska servisera na teren? 

Odgovor: Najčešće se na teren kreće odmah, a u slučaju specifičnog kvara i potrebe za specifičnim delovima - najkasnije sledećeg dana smo kod Vas.

ZAŠTO DA IZABERETE BAŠ NAS?

AS VAGE Sombor imaju višegodišnje iskustvo u servisiranju i baždarenju vaga!

pouzdana rešenja za merenje težine

pratimo savremene trendove

u kontaktu sa klijentima 24h         

ideje, rešenja, tehnička podrška

Adresa:

AS Vage
Gakovački put bb
25101 Sombor

Telefon:

+381 63 116 60 30

Email:

info@vagesombor.rs

© Copyright 2020 AS VAGE Sombor // All Rights Reserved // Web by Chilli media